Sveaskog har tecknat ett nytt leveransavtal med Vattenfall. Skogsflis och biprodukter från sågverk ska bli värme vid kraftverket i Munksund.
– Det handlar om 114 GWh över tre år. Vid ingången i förhandlingen med Vattenfall tänkte vi mycket på hur vi ska kunna stärka vår relation med dem och jobba fram utvecklingsprojekt. Verksamheten med biobränsle från den egna skogen innebär långa ledtider och har en omloppstid som i normalfallet sträcker sig över ett år. För att kunna göra uppföljningar på de insatser som genomförs, ger ett längre avtal oss den kontinuitet som behövs för att få resultat som med säkerhet går att jämföra, säger Martin Jonsson, säljare på Sveaskog.

Sveaskog kommer att leverera både skogsflis och biprodukter från sågverk. De sortiment som de kommer att leverera till Munksund är en blandning av grotflis, trädelsflis, stamvedsflis, sågspån, kutterspån och barkblandningar. Pannan i Munksund är en allätare av bränslen och förbränner även returträ. Viktigast för Vattenfall är inte vilken sorts bränsle det handlar om utan att det håller en jämn fukthalt.