Hammar har nöjet att meddela att vi nu lanserat en helt ny typ av sidlastare, Hammar 155, en maskin som vi utvecklat under en tid är äntligen klar för lansering på marknaden. Den första maskinen i Europa har rullat hos Martin Andreasson Transport AB sedan december 2011. Hammar har tidigare med framgång lanserat denna maskin i Nya Zeeland och Australien där vi sålde de första enheterna under hösten 2010 vi visade också maskinen vid mässan i Lilleström, september 2011.
Den nya Hammar 155 levereras med ett överben vilket möjliggör att containrar lättare kan flyttas både från annan trailer, järnvägsvagn eller från marken. Vid utfällning av det stora stödbensutligget uppnås ökad stabilitet och säkerhet, detta innebär även att stapling av containrar på varandra mycket säkrare.
Hammar har omvärderat och angripit sin design från ett helt nytt perspektiv och Hammar 155 är en helt och hållet ny konstruktion som är under patentansökan.

Det utfällda stödbenet behöver aldrig vara i kontakt med den assisterande trailern. Efter lossning kan den vidstående trailern köras iväg utan att stödbenet behöver fällas upp.
Hammar-liften kan ställa ner containern på marken där trailern den lastades av från stod. Den kan även lasta av en annan trailer med container på Hammar-liften.
Den har en bred och hög ”tunnel” över assisterande trailer eller godsvagn (3200mm x 1700 mm) och ökad stabilitet pga. extremt stödbensutligg, vilket innebär synnerligen säker förflyttning av container till annan trailer. Den kan väljas med eller utan staplingskapacitet.
Hammar 155 har säkerhetstestats upp till 52.5 ton (1.25 x lyftkapacitet).