Som första fjärrvärmeverk i Sverige kommer E.ON att installera en ny typ av kross som med hög kapacitet bereder alla slag av biobränslen. Finska BMH Technology och Saalasti har fått uppdraget att leverera krosslinjen till Åbyverket under 2012.
Vid E.ONs Åbyverk i Örebro pågår byggandet av en ny och effektiv biobränsleeldad kraftvärmeanläggning som ska vara i drift vintern 2012/13. Finska BMH Technology Oy erhöll kontrakt av E.ON Värme Sverige AB för leverans av helautomatisk krosslinje för beredningen av biobränslen tillsammans med Saalasti Oy.
– Med vår utrustning och Saalasti’s kross får Åbyverket en stor kapacitet och flexibilitet i bränsleberedningen för alla slag av biobränslen för överskådlig tid, säger Thomas Karlsson, VD för BMH Technology i Sverige.

Saalasti’s biobränslekross är den första i sitt slag på den svenska marknaden. Krossen har utvecklats i Finland och är väl beprövad vid bland annat ett av världens största biobränsle-drivna kraftverk vid Jakobstad.
Det blir en rationell krosslinje för bearbetning av upp till 200 000 ton råvara per år och med en kapacitet på 120 ton per timme. Alternativen hade varit flera långsamtgående krossar vid fjärrvärmeverket eller dagens praxis med dieseldrivna krossar och flisare i skogen och vid bränsleterminaler. Rundvirke och skogsrestprodukterna toppar och grenar blir den dominerande råvaran och resterande del utgörs av stubbar och bark samt träavfall från skogsindustrin.
– Detta är ett genombrott på den svenska marknaden för den här typen av horisontalmatade biobränslekrossar och det är glädjande att vi har fått förtroende att leverera, säger Ove Johansson, försäljningschef på Saalasti Oy.