Som en del av sitt Advanced Transport Efficiency (ATe) program introducerar DAF en ny luftfjädrad tandemaxel utan navreduktion. Axeln har utvecklats speciellt för tunga transporter som kräver ytterligare drivkraft och där off-road körning är begränsad. Den nya SR1360T tandemaxeln är 375 kilo lättare än den befintliga tandemaxeln med navreduktion för off-road applikationer och den förbrukar mer än 5 procent mindre bränsle. Den nya tandemaxeln är i linje med målen för DAF:s ATe-program – för att ytterligare minska bränsleförbrukning och utsläpp samt förbättra lastbilarnas effektivitet.

SR1360T luftfjädrad tandemaxeln finns på alla 6×4 och 8×4 modeller av DAF CF85-och XF105 fordon. Tandemen finns i två varianter med teknisk lastkapacitet på antingen 21 eller 26 ton för en total tågvikt på upp till 70 ton. För speciella tillämpningar kan tågvikten vara så hög som 120 ton. Vid sidan av reduceringen av bränsleförbrukning och vikt, är underhållskostnaderna för den nya tandembilen också lägre eftersom bakaxeln oljan endast behöver bytas vart tredje år eller efter 450 000 kilometer.
SR1360T tandemaxel är särskilt användbart i tunga transporter som till exempel timmertransporter och anläggninsbilar där extra drivkraft är nödvändigt.