En ny kalkylator som nyligen lanserats av Goodyear Dunlop kommer hjälpa åkerier att bedöma vilka investeringar i bränslebesparande åtgärder som är mest lönsamma. Kalkylatorn är verklighetsanpassad för europeiska åkeriers verksamheter och kommer hjälpa inköpare att beräkna de potentiella fördelarna i fråga om koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning och kostnader.  Kalkylatorn finns tillgänglig på www.fleet-calculator.eu Som en del av Goodyear Dunlops kampanj för att hjälpa åkerier bli bränsleeffektivare lanseras kalkylatorn mot bakgrund av stigande bränslekostnader och koldioxidskatter som kommer att påverka åkerier under de kommande åren. Medan åkerierna redan gör vad de kan för att förbättra sin bränsleekonomi, så pressas de också av kostnader och miljöregler som kräver ännu mer. Enligt en rapport nyligen utgiven av Goodyear Dunlop säger en fjärdedel av åkerierna att ett inköpsverktyg för lönsamhetsberäkning skulle hjälpa dem att spara ännu mer bränsle.

Med kalkylatorns hjälp kan åkerier, via en central plats och användarvänliga grafiska verktyg, förutse vilken effekt däckval, investeringar i förarutbildning och olika aerodynamiska lösningar kommer att ha på bränslekostnaderna och miljöpåverkan. Verktyget är dessutom förberett för att kunna hantera rullmotståndsmärkningar i det format däckköpare kommer att se dem inom en snar framtid, till följd av EU:s nya märkningsregler som träder i kraft den 1 november i år.

Kalkylatorn finns på  www.fleet-calculator.eu