Med den nya luftdrivna sticksågen från Kamasa Tools blir det mindre oväsen i verkstaden. Det är en liten, kompakt och smidig sticksåg som Kamasa Tools tagit fram.
– Liksom merparten av våra tryckluftsdrivna verktyg kännetecknas sticksågen av en medveten satsning på bättre arbetsmiljö. Såväl ljud som vikt och luftförbrukning har låga värden och genom ett noggrant val av komponenter har vi även fått mycket bra värden när det gäller minskad vibration, säger produktspecialist Bert Lundmark på Kamasa Tools.

Sticksågen har ett chassi av aluminium som är ytbehandlat med krymplack för att ge ett halkfritt grepp och själva chucken är dimensionerad för standardblad till luftdrivna sticksågar. Verktyget finns redan i butik.