Vägsalt är ett mycket effektivt sätt att lura vintern och minska halkolyckor men det påverkar miljön negativt och skapar dyra korrosionskador både på fordon och vägkonstruktioner. Teknikföretaget Mowic kommer nu med ett nytt system som ger mer exakt information om var det behövs­ halkbekämpning och vilka sträckor man kan lämna ifred. Den största anledningen till att stora områden­ saltas i onödan är för att man måste vara på den säkra sidan samtidigt som det endast finns några få mätpunkter­ i vägbanorna att utgå ifrån.
Systemet är trådlöst och batteridrivet vilket gör att det fungerar på otillgängliga platser. Sensorerna är konstruerade för att användas i mängd och kan på så sätt ge en mycket mer exakt bild över hur väg­situationen ser ut än den bild dagens sensorer ger.
– Det speciella med sensorsystemet är att man kan montera en sensor på 15 minuter och att man inte behöver gräva upp vägbanan för kablar, det gör att man har både tid och råd att ha flera sensorer i bruk, säger Mats Wärme, VD på Mowic i Stockholm.
Minskandet av vägsalt har många fördelar förutom de rent ekonomiska, det minskar föroreningen av vårt grundvatten, slitaget på vägbanorna, och skulle kunna minska de korrosionsrelaterade kostnaderna­ på våra bilar som uppgår till cirka sex miljarder kronor per år. En annan fördel är förstås att vi kan få säkrare­ vägar om saltbilarna faktiskt kan fokusera på de sträckor som är i behov av halkbekämpning. Kanske skulle de 50 personer som dör varje år i halkrelaterade olyckor kunna bli färre om vi får en mer detaljerad bild av våra vägbanor.