”Det som göms i snö kommer upp i tö” brukar man ju säga och det är en liknelse som passar in på Westerias patenterade vindsikt. Den är det senaste tillskottet i OP systems produktprogram och finns både i mobilt och stationärt utförande.
Målet för allt avfall är att det på ett eller annat sätt skall återvinnas och en effektiv förbränning eller förädling av avfall kräver en optimerad sortering där man får bort oönskat material, till exempel sten, betong och järn från trä och annat brännbart. 
 
Principen bygger på ett inmatningsband, ett luftmunstycke och en roterande trumma. Materialet accelereras på inmatningsbandet. När det i slutet av bandet möter en kraftig uppåtriktad luftström kommer det lätta materialet lyftas varvid det flyger över trumman och frånskiljs. Det tunga materialet ramlar ner innan trumman. Tack vare trumman kommer även material som har en stor area i förhållande till sin vikt, exempelvis kakel, att frånskiljas. Detta eftersom föremålets rörelseenergi drastiskt minskar när det slagit i trumman och därför inte orkar sväva över till den lätta fraktionen.
 
Vindsiktarna finns i ett antal storlekar med kapacitet upp till 250 t/h eller 200 m3/h beroende på material, med arbetsbredd på 800–2000 mm.