Umeå Försäljning AB har utvecklat sin Ecorex 50. Bland annat har stubbrytarens gap ökat till 1280 mm och kniven förlängts, detta för att kunna hantera större stubbar. Den är utrustad med en mycket kraftig klipp med 50-100 tons klippkraft. Klippen, de utbytbra tänderna samt stubbrytarens slimmade utformning, där sidorna är öppna, ger unika hanteringsegenskaper och en snabb och rationell hantering av stubbarna, bl.a. ger det öppna utseendet plats för jordrester att lätt frigöras från stubben.
Stubbrytaren är utrustad med ett markberedningsverktyg för att ge en optimal bädd för den kommande skogsplantan. Stubbrytarna kopplas direkt på grävmaskinens redskapsfäste. Den stora fördelen med detta är att maskinen kan användas till andra arbetsuppgifter som till exempel skogsdikning. Lämplig maskinstorlek är grävmaskiner på 21-30 ton.