Atlas Copcos nya hydraulhammare HB 4100 har låg vikt, bättre prestanda och högre effektivitet jämfört med sin föregångare. Den nya hydraulhammaren HB 4100 har minskad vikt och bättre prestanda vilket innebär att den kan uppnå liknande resultat som en större hammare.
Styrsystemet har förbättrats för att göra hammaren mer stabil och motståndskraftig. Hydraulhammare används under tunga arbeten och utsätts för extrema förhållanden. Därför har ett nytt skydd tagits fram, specialanpassat för den nedre delen av hammaren som får utstå mycket slitage. Med en vikt på 4 100 kilo passar HB 4100 även för mindre grävmaskiner från 40-70 ton.