Priset på barrtimmer sjönk under årets första kvartal i nästan alla av de 21 regioner i världen som bevakas av det amerikanska nyhetsbrevet Wood Resource Quarterly. Prisnedgången har skett både i lokala valutor och i dollar. Det betyder att Global Sawlog Price Index (GSPI) går ner för tredje kvartalet i rad, till 86,90 dollar per kubikmeter. Indexet sjönk 2,7 procent från fjärde kvartalet 2011 och 8,6 procent från toppnivån under andra kvartalet 2011.
Lägre efterfrågan på virke på många marknader i Europa och minskad import av rundvirke till Kina var två orsaker bakom prisnedgången.
Även priserna på träfiber föll över hela världen under första kvartalet 2012 och det var priset på lövfiber som sjönk mest.

Produktionen av avsalumassa sjönk i Europa och Nordamerika men ökade i Latinamerika. Priset på lövmassa ökade mer än priset på barrmassa.
Priserna på sågade trävaror i USA och Kanada har gått upp under årets första kvartal och nådde sin högsta nivå sedan början av 2011.

Kinas import av sågade trävaror av barrträ gick upp tre procent under första kvartalet 2012, jämfört med första kvartalet 2011. Det är främst från Kanada som leveranserna har ökat.