I samband med Maskin Expo 2012 presenterade Maskin Mekano ett nytt tredäckat sorteringsverk i 900-serien, Ls 903. Under utvecklingsarbetet har ytterligare vikt lagts på marknadens krav på driftssäkerhet och driftsekonomi. 
Matarenheten består av en vibrationsmatare fodrad med Hardox. Matarflödet justeras steglöst med frekvensomriktare och själva matarbordet har ett rejält utstick ur kupan för att ge en mycket jämn matning över hela tömningscykeln. Ovanför kupan ligger ett hydrauliskt tippbart grovstensgaller. Spaltöppningen är standard cirka 180 mm men kan justeras såväl uppåt som nedåt. Gallret tippar 90 grader för att ge en effektiv rensning.

Sikten i Ls 903 heter STE 3-53, den bygger på den tvådäckade sikten STE 2-53 men drivpaketet är  nyutvecklat, med grövre axel och större lager. Flera nya lösningar är framtagna för att ytterligare underlätta sållbyten. Exempelvis så kan hela matartransportören fällas upp för god tillgänglighet till det övre däcket. För att ge bra access till under- och mellandäcken kan hela stupenheten skjutas fram.

Samtliga transportörer är helt helhydrauliskt fällbara och inga lösa stag, skruvar eller sprintar behövs. Mattorna viks eller vrids inte, och hela maskinen etableras för drift alternativt transport på mindre än en kvart.
Även Ls 903 har redan från start framtidens drivsätt – eldrift. Maskinen kan utrustas med dieselgenerator men kan också kopplas in på extern ström eller generatorn till exempelvis en krossanläggning. Samtliga motorer på maskinen är eldrivna vilket ger en låg driftskostnad, på egen generator är dieselförbrukningen fyra till fem liter i timmen.