En studie av körbeteende visar att nya aktiva stödsystem i fordon ger goda resultat ute i verklig trafik. Forskningscentrumet Safer vid Chalmers har analyserat 75 terabyte kördata och filmer av förare. En personbil med adaptiv farthållare och kollisionsvarnare minskar exempelvis risken för att köra på fordonet framför på motorväg med upp till 42 procent. Motsvarande siffra för lastbil är 15 procent.
 I den svenska delen av projektet Eurofot har 100 personbilar och 30 lastbilar haft kameror och sensorer som registrerat varje sekund av körningen under 18 månader. Det innebär att förarens beteende vid varje liten incident kan studeras och utvärderas.
 – Filmerna har analyserats tillsammans med data från fordonens egna system, som registrerar varje rattrörelse och inbromsning. Totalt har data från 7 miljoner körda kilometer samlats in, vilket är en enormt mycket och unikt i Europa, säger Helena Gellerman, projektledare på forskningscentrumet Safer.
 EU-projektet Eurofot omfattar 28 parter och har pågått i närmare fyra år. De svenska parterna Safer vid Chalmers, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, VTI och SP har spelat en framträdande roll när EU satsat på denna nya forskningsmetod inom trafiksäkerhet.