Hur stora fordon klarar skogsbilvägarna? Och hur kan lastbilstransporter samverka bättre med järnvägstransporterna? Nu förbereds omfattande tester och demonstrationer av längre och tyngre fordon för virkes-­ och flistransporter i hela landet.
– Vi vill nå största möjliga transportnytta med så liten miljöpåverkan som möjligt, säger Claes Löfroth vid Skogforsk som är projektledare för ETTdemo – ett projekt som ska genomföra landsomfattande tester­ av stora lastbilar på upp till 90 tons bruttovikt.
Totalt deltar cirka 40 olika tillverkare och organisationer i testerna. Förutom skogsbruket och skogsindustrin är Trafikverket, Transportstyrelsen, Scania, Volvo och Sveriges Åkeriföretag med. Först ut med att testa 90 tons- och 74-tonsfordon är skogsföretagen SCA, Stora Enso, Södra, Holmen och Sveaskog.
Tre stora lastbilar rullar redan på vägarna och under hösten startar de praktiska testerna på flera ställen­ i landet.