Paneldiskussion: riksdagsledamöter Krister Nylander (FP) och Emil Källström (C).

– Om man är ung i dag och vill vara med och rädda världen är skogsindustrin rätt bransch, sa Emil Källström (C) under seminariet som Skogsindustrierna bjöd in till för en diskussion om skog, skogsindustri och framtidens bioekonomi.
Flera av riksdagspartierna är i full färd med att skriva nya partiprogram som ska lanseras innan valet 2014. Skogsindustrierna bjöd in representanter för dessa grupper till en diskussion om skog, skogsindustri och framtidens bio­ekonomi till Rosendals Trädgård på ett grönt Djurgården i Stockholm den 30 maj. Ambitionen var dels att få dela med sig av industrins synsätt, men framför­allt att få med sig partiernas tankar kring dessa frågor inför den bioekonomiska färdplan som Skogsindustrierna lanserar i slutet av 2012.
 Marie S Arwidson, vd Skogsindustrierna och Rolf Annerberg, ordförande i miljömålsberedningen och generaldirektör på Formas gav sin syn på skog och framtidens bioekonomi. I panelen deltog riksdagsledamöterna Emil Källström (C), Krister Nylander (FP), Berit Högman (S) samt Martin Andreasson (M) regionråd i Västra Götaland och Lennart Olsen (MP) partistyrelseledamot.­