Efter ett omfattande utvecklingsarbete lanserar nu Perstorp en ny biodiesel; Verdis Polaris B100 – gjord av finaste rapsolja från nordiska odlingar. Biodieseln produceras i Skandinaviens främsta RME-fabrik i Stenungsund och är specialbehandlad med en patentsökt process som garanterar högsta driftsäkerhet för fordon i nordiskt klimat. Verdis Polaris B100 är ett nytt, hållbart och klimatsmart drivmedelsalternativ för transportnäringen i norra Europa.
– Verdis Polaris B100 är en biodiesel för dig som redan idag kör på 100 procent RME eller som ska gå över till gröna transporter. Vår speciella efterbehandlingsprocess, gör att våra kunder får en biodiesel som är så väl förberedd för nordiskt klimat som möjligt. Förenklat kan man säga att vi i efterbehandlingen simulerar vinter och lagring hos oss. Genom att använda bland annat temperaturförändringar, uppehållstider och avancerad filtrering i flera steg, optimerar vi driftsäkerheten redan vid tillverkningen. Ytterligare en anledning att köra på Verdis Polaris B100 är att du halverar dina koldioxidutsläpp. Ett välgrundat argument i pågående miljödebatt, säger Susanne Eckersten, produktchef för biodiesel Verdis Polaris B100.