Skadeinsekten liten granbarkborre, Ips amitinus, har för första gången hittats i svensk skog. Skalbaggen hittades i slutet av juni i en virkesvälta i närheten av Vittangi i Norrbotten av Åke Lindelöw, fältentomolog på SLU.
Liten barkborre, som har sitt naturliga utbredningsområde i Centraleuropa, är liksom sin nära släkting granbarkborren en skadeinsekt. Den har vid flera tidigare tillfällen påträffats i svenska hamnar – i importerat virke – men detta är första gången den påträffats i svensk skog, skriver SLU i ett pressmeddelande. Liten granbarkborre kan leva även på tall och contortatall.