Efter önskemål från ett antal större snö-entreprenörer, har UNI-VÄG utvecklat en vikplog för miljöer där utrymme för snöröjning på olika sätt är begränsade.

CITY-plogen (3.200 mm) har i samarbete med brukarna gjorts lågbyggd med en höjd av 850 mm för bra sikt och hantering i trånga och besvärliga miljöer såsom stadsmiljöer och samhällen. City-plogen är dessutom kraftfull och robust  med överdimensioner på både
bom, ploglåda och plogblad för bra hållfasthet och styrka.

För att erhålla bättre åtkomst vid väggar och liknande har radien på plogbladet också
anpassats för att komma så nära hindret som möjligt.
De vändbara och individuellt upphängda slitstålen är gummiavlastade för tyst och bekväm gång. Tolv mm kraftiga spiralfjädrar (åtta stycken) avlastar fyra stålhållare, och har en stor och väldimensionerad centrumaxel med smörjbara genomgångar för ökad hållbarhet.

CITY-plogen tillverkas med fästen för BM, Trima, och Euro-fästen med både horisontal och vertikalpendling (dubbelpendling), 3-punktsfästen för traktorer, samt övriga lastmaskins och redskapsbärarfästen.