NCC har i dagarna anordnat en utbildning i CEEQUAL – ett system för miljöcertifiering av mark- och anläggningsprojekt. Det stora intresset i branschen har lett till att NCC troligen utökar antalet platser till nästa utbildningstillfälle.
– Vi gör det här för att få fart på miljö- och hållbarhetsfrågorna även på branschens mark- och anläggningssida. Det finns flera miljöcertifieringssystem på fastighetssidan, men CEEQUAL är det enda för mark- och anläggningsprojekt. Det är oerhört positivt att så många av våra kunder vill följa med oss på tåget mot en mer hållbar framtid, säger Christina Lindbäck, miljöchef på NCC.

CEEQUAL behandlar både miljöfrågorna och de sociala aspekterna av ett projekt. Några exempel är användningen av mark, vatten och energi, men även påverkan på ekologi, landskapsbilden, grannar, arkeologi samt minimering av avfall. Genom att använda sig av CEEQUAL lyfts hållbarhetsfrågan fram och hänger med igenom hela projektet.
Miljöcertifiering enligt CEEQUAL utvärderas just nu i pilotprojektet E4 Rotebro i samverkan med uppdragsgivaren Trafikverket. Målet är att se hur certiferingssystemet fungerar i praktiken och hur väl miljöcertifieringen lyckas vid NCC:s stora ombyggnationer av E4 vid Rotebro strax norr om Stockholm.
– Vi kan glatt konstatera att intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor är mycket stort. Den här utbildningen blev fulltecknad och vi har redan flera som vill gå till våren. Därför kommer vi troligen utöka antalet kursplatser, säger Maria Eriksson, miljösamordnare på NCC Construction Sverige AB.

Utbildningen riktar sig till personer inom mark- och anläggningsbranschen som är intresserade av att bli så kallade CEEQUAL-assessorer. Efter utbildningen kan deltagarna ta med sig kunskaperna till egna projekt som de vill miljöcertifiera enligt CEEQUAL. NCC planerar att stå som kursvärd även till våren. Utbildningen är öppen för alla och genomförs av CEEQUAL.