OP system AB och RF-System AB har nyligen tecknat ett avtal om att OP system blir ny exklusiv återförsäljare för Demarecs produktprogram i Sverige.
Demarec med bas i Nederländerna har 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av demolerings- och rivningsutrustning till grävmaskiner och materialhanterare.
Sedan ett år tillbaka har OP system ab utökat sitt sortiment med Rubblemasters mobila krossar och Sennebogens 830 R-HDD, för att därmed även vända sig mot demoleringsmarknaden.
Mats Olofsson, VD på OP system, menar att samarbetet med RF-System är ett viktigt steg för att bredda OP systems demoleringssortiment ytterligare. Demarecs kraftfulla och mångsidiga redskap är just det komplement som vi vet att demoleringskunderna efterfrågar.