Trafikstockningar, förseningar och olyckor under vintersäsongen kostar samhället och företag stora pengar årligen. Enligt en konsekvensanalys från Trafikverket har stopp i vägtrafiken beroende på olyckor och bärgningsarbeten under de senaste vintersäsongerna förorsakat tidsförluster på cirka två miljoner fordonstimmar per år. Den samhällsekonomiska kostnaden för dessa uppskattas till 360 miljoner kronor.
– Den tunga trafiken orsakar 30-60 procent av störningarna. Detta har inneburit att Trafikverket och Transportstyrelsen återigen föreslår krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning på tunga fordonsdrivaxlar, säger Product Marketing Manager Lennart Klingzell på VBG Truck Equipment, som utvecklar det automatiska snökedjesystemet Onspot.

Förare av lastbilar, bussar och skåpbilar med Onspot monterat kan aktivera och avbryta snökedjorna automatiskt under körning genom en knapptryckning i hastigheter upptill 50 kilometer i timmen.

– Vid aktivering fälls systemets armar ut och kedjorna slungas in under drivhjulen. Detta ökar friktionen med 30 procent och ger ett omedelbart ökat väggrepp som minskar risken för halkolyckor och ökar framkomligheten. När man installerar automatiska snökedjor slipper föraren risker, oro, problem och stress vid vinterväglag, förklarar Lennart Klingzell och betonar att även åkaren gagnas.
– Förutom att man investerar i en försäkring som kan rädda människoliv, uppnår man med Onspot högre effektivitet och lägre driftskostnader under svåra väderförhållanden. Typisk är återbetalningstiden på mindre än ett år, bedömer han.