Åkeriföretaget Närkefrakt har som första företag i världen certifierats enligt den nya internationella standarden ISO 39001 som är framtagen för systematiskt trafiksäkerhetsarbete.
– Närkefrakts certifiering enligt ISO 39001 är en historisk händelse och en kvittens på att vi har ett effektivt ledningssystem som medverkar till ökad trafiksäkerhet, säger Richard Nilborn, Närkefrakts systemansvarige.

Närkefrakt med sina 116 åkeriägare och deras 300 fordon, arbetar systematiskt och i O-visionens anda för att öka trafiksäkerheten på vägarna. Den 26 oktober i år genomfördes revisionen enligt nya standarden ISO 39001, ledningssystem för trafiksäkerhet hos åkeriföretaget Närkefrakt i Örebro.

Närkefrakt har som revisionsorgan använt sig av Sveriges Åkeriföretag. Revisionen genomfördes av revisor Pia Almgren som assisterades av Mårten Johansson, leadauditor och teknikchef i Sveriges Åkeriföretag. Närkefrakt är sedan tidigare ISO-certifierat för Kvalitet (ISO 9001) och Miljö (ISO 14001) och har nu kompletterat med världens första trafiksäkerhetscertifikat enligt ISO 39001.

– Vi är glada över att första certifieringen enligt ISO 39001 är gjord hos Närkefrakt. De kommer att följas av fler åkeriföretag, säger Birgitta Härle som ansvarar för certifieringsverksamheten i Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges medlemskap i ISO representeras av SIS, Swedish Standards Institute.

Sverige startade för fyra år sedan genom SIS ett globalt arbete med att ta fram en ny ISO-standard för ökad trafiksäkerhet världen över. I det internationella arbetet har trafiksäkerhetsexperter från 39 olika länder medverkat samt organisationer såsom Världsbanken, FN och OECD.