På arbetsplatser med grävmaskiner med redskapsfäste samt tiltrotatorers redskapsfäste händer det olyckor, låsning av redskap fungerar ej alltid. Redskapet kan tappas eller rotera kring krokaxeln.
Vid låsning inträffar det att redskapsfästet ej är i rätt läge, och låskolvar går mot axel, ej under axel, och därvid uppstår så kallad friktionslåsning. Redskapet tappas eller än värre roterar kring krokaxel vid misslyckad låsning.
Det är viktigt att alla typer av redskap kan hanteras likvärdigt och att låsmekanismen fungerar på samma sätt för alla verktyg.

Sandco har utvecklat ett redskapsfäste med en hydraulmekanisk ventil som utför säker låsning av alla typer av redskap. Den tvingar redskapsfästet till rätt position, och endast i detta läge kan låscylinder med kil manövreras under axel eller krok. Friktionslåsning uppkommer ej. Manövrering är lika som på nuvarande sätt.
Ventilen kan monteras på alla storlekar av redskapsfäste och tiltrotatorer med symmetriska grindfästen, B20,B27, SMP osv och är väl skyddad mot yttre åverkan, har inga ömtåliga elektriska detaljer, och kan arbeta under vatten.
Den kan med lätthet monteras under fältmässiga förhållanden på alla förekommande fabrikat på såväl redskapsfäste som tiltrotatorer, och därmed kan säkerheten på kort tid avsevärt höjas på arbetsplatser med grävmaskiner.