Flerträdsteknik fungerar även vid slutavverkningar, visar studier som Skogforsk har gjort.
Generellt uppskattas prestationsförbättringen för en årsavverkning till ungefär fem procent. Enligt Torbjörn Brunberg vid Skogforsk är kostnaden på 80 000 kronor för en flerträdsutrustning en bra investering.
– Om vi antar att den årliga avverkningsvolymen hos en maskin i Norrland är 60 000 kubikmeter fast under bark och avverkningskostnaden 52 kronor per kubikmeter fast under bark så blir årsförtjänsten 156 000 kr, säger Torbjörn Brunberg.

Sänkt dieselförbrukning bidrar också på plussidan.
På minussidan finns att kostnaden för reparation och underhåll ökar med cirka 14 000 kronor per år.
Tekniken används sedan några år vid gallringar.