SCA Timber varslar 98 anställda vid sågverken i Vilhelmina och Holmsund om uppsägning.
– Vi upplever den sannolikt värsta situationen för svensk sågverksindustri på fyrtio år. Efterfrågan på trävaror är svag och priserna är låga, säger Jonas Mårtensson, vd på SCA Timber, i en kommentar.

Enligt Jonas Mårtensson innebär kombinationen med fortsatt högt råvarupris och en utmanande valutasituation att SCA Timber måste koncentrera sin verksamhet till de mest konkurrenskraftiga sågverken.
– Vilhelmina och Holmsund är våra två minsta sågverk och dessvärre de sågverk som har de sämsta förutsättningarna för framtiden, säger han.

SCA planerar att stänga båda sågverken permanent från 1 juli 2013.

Vid pappersbruket i Ortviken och vid virkesterminaler i Sundsvall och Umeå varslas även 55 personer. Det berör 45 personer vid pappersbruket i Ortviken utanför Sundsvall, samt tio personer vid virkesterminaler i Sundsvall och Umeå.

Pappersbruket i Ortviken har 800 anställda. Förutom de som nu sägs upp kommer neddragningar att ske av visstidsanställda personal samt konsulter, uppger SCA i ett pressmeddelande.