VBG:s världsnyhet MechMatic rengör och smörjer med luft och oljedimma lastbilens koppling helt automatiskt under körning vilket ger förmåner för både föraren, åkaren och miljön.
– Det är självklart att man som förare får en bättre arbetsmiljö när man slipper oroa sig för underhåll av kopplingen, inte minst under vinterhalvåret. Det enda man behöver göra är att byta ut den tomma burken VBG Mekolja mot en ny med jämna mellanrum. Samtidigt kommer åkaren uppskatta den förbättrade driftekonomin, säger Gunnar Nyvaller på VBG Group Truck Equipment AB.

MechMatic innebär förutom mindre arbete för föraren, även ökad driftsäkerhet, lättare tillkoppling, minskade servicekostnader samt ökad livslängd för kopplingen. Med regelbundna luftstötar håller MechMatic kopplingsmekanismen ren vilket minskar behovet av smörjmedel jämfört med traditionell smörjning. Oljan kan därför sprutas in i form av tunn oljedimma, vilket enligt Gunnar Nyvaller är positivt både för driftekonomin och för miljön.
– Eftersom MechMatic blåser rent kopplingsmekanismen med luft regelbundet och oljan tillförs i form av tunn oljedimma minskar behovet av smörjning. Underhållet utförs också automatiskt under pågående körning vilket sparar dyrbar tid och minskar underhållskostnaderna. MechMatic innebär därför en vinst för både plånboken och miljön, förklarar han.

MechMatic passar samtliga VBG-kopplingar och är lätt att montera.  Man ansluter enkelt el, matarluft och sätter in en burk vanlig VBG Mekolja, sedan är det bara att köra.
Var 6:e drifttimma skickar MechMatic iväg en rejäl luftstöt på åtta bar som rengör kopplingsmekanismen ordentligt. Och var 24:e drifttimma kompletteras luftstöten genom att en tunn oljedimma skickas in i mekanismen. På så sätt hålls kopplingen ren och välsmord.
En grön indikatorlampa lyser så länge MechMatic har ström och fungerar som den ska. Efter 3 000 drifttimmar signalerar en röd lampa att oljan håller på att ta slut. Då byter föraren snabbt och enkelt ut den tomma burken mot en ny burk VBG Mekolja. En burk beräknas räcka till cirka 125 underhållstillfällen eller 250 dagar vid tolv timmers daglig drift.