ALLU Sverige AB lanserar en ny serie skopor för sortering av demoleringsmassor.
Utmärkande för serien är de stora och kraftiga sorteringstrummorna som tillsammans med hög motorkraft effektivt sorterar till och med armerad betong. Beroende av massornas egenskaper är det fullt möjligt att återvinna 40-50 procent av materialet direkt på plats. Åtta olika skopstorlekar finns tillgängliga för basmaskiner upp till 45 ton.

Slutfraktion: 0-50 mm, på det utsorterade materialet.
Kapacitet: 2-3 skopor/minut.