I flera år har TransArt AB och Safe Transport AB arbetat tillsammans med att frakta, förvara och installera högvärdesgods över hela världen.
Bolagen står nu inför en stor och positiv förändring: under 2013 går de samman och bildar det nya bolaget Safe TransArt AB.
-Det är med både tillförsikt och entusiasm vi tar detta steg. Vi känner varandra och vet att våra företag kompletterar varandra väl, säger Lennart Börjesson, VD för TransArt.
Huvudkontoret för det nya bolaget kommer ha sitt säte i Varberg, men företaget kommer att finnas även i Malmö, Göteborg och i Stockholm.
TransArt och Safe Transport är båda företag som var för sig har god renommé och utvecklingspotential.
-Safe TransArt AB blir en aktör att räkna med på transportmarknaden. Det nya bolagets storlek och sammanlagda kompetens innebär att vi kan ta in fler och större uppdrag, säger Bjarne Henriksen, VD på Safe Transport.
Under en övergångsperiod kommer verksamheten bedrivas i respektive juridisk enhet, TransArt AB och Safe Transport AB.