En mindre kross som sönderdelar stubbar redan i skogen skulle kunna sänka logistikkostnaderna. Men det kräver en välorganiserad hantering av containrarna på avlägget. Det visar en ny studie från Skogforsk.

Grot flisas vanligen på avlägg då det ger lägre totalkostnad för sönderdelning och transport. Även kostnaderna för stubbsortimentet skulle kunna sänkas om det sönderdelas på avlägget, men då måste flishuggen ersättas med en kross. Ett hinder är att de flesta krossar kräver alltför mycket plats på avlägget för att kunna utnyttjas effektivt.
Skogforsk har därför studerat en lastbilsmonterad och kranförsedd kross som kan användas för sönderdelning av alla skogsbränslesortiment. Vid krossning av grot var både produktiviteten och bränsleförbrukningen något högre för krossen än för en mellanstor flishugg. Vid krossning av stubbar sjönk prestationen samtidigt som bränsleförbrukningen ökade per ton producerad flis. Under studien medförde dessutom containerlogistiken att andelen effektiv tid blev låg.

Trots det skulle en mera välfungerande avläggsorganisation med korta hanteringstider för containrarna göra att den lastbilsmonterade krossen blir ett konkurrenskraftigt alternativ till dagens mellanstora flishuggar – även för sönderdelning av grot.
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.