Crimestoppers Sweden har sedan 2009 samverkat med Leasingspärr för att hitta till­gripna maskiner, lastbilat etc. Under 2013 kommer de gemensamt att fördjupa samverkan genom nya CrimeAlert-appen. Detta för att ytterligare försvåra för tjuven och underlätta för företagare.

Från februari kommerman att kunna vara en mycket viktig länk i det brottsförebyggande arbetet. Med appen kan du ta emot efterlysningar med bild, data med mera, oavsett vart du befinner dig i landet. Du kan själv tipsa CrimeStoppers eller polis genom appen. Du kan till exempel ta en bild från brottsplatsen och påbörja en efterlysning av gods.

Du får som användare även viktiga popups från myndigheter med flera i din region. Som Åkeri & Entreprenadkund får du även rabatt på medlemsavgiften, där Crime App
ingår.