Svenska sågverk förlorar när pundet sjunker i värde. Storbritannien är den största marknaden för Sveriges trävaruexport.
Under de första elva månaderna 2012 exporterade svenska sågverk 2,15 miljoner kubikmeter sågade och hyvlade trävaror till Storbritannien.
Det är nära en femtedel av den totala exporten.
– Det man kan konstatera är att England är vår största enskilda marknad. Fallande pund påverkar negativt förstås, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker för trä på branschorganisationen Skogsindustrierna.

Sågverksföretagen drabbas olika hårt beroende på om de till exempel har valutasäkringar eller inte, enligt Magnus Niklasson.
Men generellt sett är det definitivt negativt att pundets värde försämras. Det skulle inte heller hjälpa att ha sina kontrakt i svenska kronor, pundet spelar in direkt eller indirekt för handeln.
Dessutom görs de flesta affärer numera i köparländernas valutor.
– Det blir mer och mer ovanligt att sälja i svenska kronor, säger Magnus Niklasson.

Att sågverken fortfarande exporterar så mycket till Storbritannien, trots att byggandet där gått ned, tillskriver Magnus Niklasson en lång historia av uppskattad handel och att Sverige levererar god kvalitet.
– Våra företags produkter är efterfrågade där och historiskt har det varit en stor marknad för oss, säger han.

Generellt sett har hela Europa varit en svag marknad för sågverken under 2012. Situationen pressar sågverken, som har svårt att nå lönsamhet.
– Den försämrade valutakursen för pundet gör inte läget bättre för de svenska sågverken, säger Magnus Niklasson.