Till vänster; Mikael Hulander och Kristoffer Gustafson.

Till vänster; Mikael Hulander och Kristoffer Gustafson.

Sedan slutet av 2013 har Flintab förstärkt sin marknadsorganisation med två medarbetare, Mikael Hulander och Kristoffer Gustafson.

Mikael har ett samordnande ansvar för Flintabs affärsområde Industri & Process och tillika ett produktkategoriansvar för bandvågar samt process och flödesmätning. Kristoffer har samordningsansvaret inom Flintabs affärsområde Entreprenad och tillika produktkategoriansvaret för hjullastarvågar.