I december levererade Scania lastbil nummer 100 000 med aktiverad upp­kopp­ling som innebär att såväl ägaren som Scanias verkstäder får fortlöpande upp­dateringar om hur ekipaget presterar. Funktionen ingår som standard på fler­talet marknader i Europa och på ett antal större marknader i Asien och Afrika. Det 100 000:e fordonet sedan starten 2011 levererades till schweiziska Emil Eggers AG, ett åkeri som sedan länge drar full nytta av tjänsterna.

– Vi har mycket goda erfarenheter av de möjligheter som Scania erbjuder via upp­kopplingen, säger Michael Egger, Emil Egger AG. De utgör ett värdefullt komplement till de övriga stödsystem vårt åkeri har och bidrar aktivt till att vi kan öka tillgänglig­heten och sänka driftskostnaderna. Uppkopplade fordon är mer effektiva fordon, eftersom vi har verksamheter över hela Schweiz och dessutom kör mycket fjärrtrafik vore det idag otänkbart för oss att inte dra nytta av de här möjligheterna.

Scania

Foto/Källa: Scania