Maskinstölder kostar mycket tid både direkt och indirekt. Ett sätt att göra det svårare för tjuvarna är att installera startspärr. På MaskinExpo, den 26-28 maj, lanserar Ingenjörsfirman M Sjöberg två versioner av startspärr – en med nyckel och en med kodlås.

Garos startspärrsystem från Ingenjörsfirman M Sjöberg är en robust immobilizer 12-24V. Systemet passar alla traktor och maskiner.
– Fler användare på samma traktorer och maskiner ökar risken för att nycklar stjäls och tappas bort. Garos startspärrsystem är unikt med sin kodfunktion och fungerar på alla traktorer och maskiner, säger Markus Sjöberg på Ingenjörsfirman M Sjöberg.

– Vi ser en ökad efterfrågan av startspärrsystem, till stor del på grund av ett ökat antal användare som delar på samma traktorer och maskiner. Startspärr med kodlås är därför ett välkommet alternativ till nycklar, med större flexibilitet och ökad säkerhet.

www.m-sjoberg-ab.se