Den största tidningen på marknaden där ni vid ett och samma tillfälle når ut till beslutsfattare inom branschen! Åkeri & Entreprenad går ut till beslutsfattare inom åkerier, speditionsfirmor, entreprenadmaskinägare, mark- och anläggningsentreprenörer, skogsmaskinsentreprenörer samt uthyrningsföretag.

Rabatter: Vid samtidig bokning: 10% vid 2 införande, 20% vid 3 och 30% vid 4. Moms tillkommer på samtliga priser, reklamskatt ingår.

Teknisk info: Tidningen produceras digitalt varför de flesta på marknaden förekommande digitala media kan användas som bärare av annonsmaterial.

Annonslämning:
Internet: www.svenskamedia.se/send

Mail: Karin Bergström, 0651-76 04 04, karin.bergstrom@svenskamedia.se

FTP: ftp.svenskamedia.se
Användarnamn: media
Lösenord: svenskamedia

Ladda hem:

Utgivningsplan och prislista 2017 (SE)
Utgivningsplan och prislista 2017 (EN)

Boka annonsplats:
Louise Jonsson
Tel: 0651-69 90 10
louise.jonsson@svenskamedia.se