Nyhet

Biogas till fordon ökade med över 40 procent

Fordonsgasen fortsätter att öka i Sverige. Det visar nya siffror från SCB. I juli såldes 6,9 miljoner kubikmeter gas till bilar och bussar. Av denna volym var drygt 4,5 miljoner kubikmeter biogas. Det är en ökning med 40,1 procent jämfört med såld biogas i juli 2009. Fordonsgasen tar marknadsandelar från konventionella bränslen som bensin vilket minskar oljeberoendet och utsläppen från trafiken. Idag har omkring 95 procent av alla drivmedel i svensk transportsektor sitt ursprung i oljan.
Ett stort bidrag till den kraftiga ökningen av efterfrågan på fordonsgas är att förmånsvärdet för tjänstebilar som går på gas, reduceras fram till slutet av 2011. Energigas Sverige har fått starka indikationer både från den rödgröna och den borgerliga alliansen att detta viktiga styrmedel förlängs efter 2011.
 – Om politikerna menar allvar med att de vill minska oljeberoendet och öka användandet av de alternativa bränslena måste de ta vara på de styrmedel som har visat sig vara effektiva. Men biogasproduktionen och byggandet av gasmackar behöver också stimuleras. Då kommer vi att kunna fortsätta att minska utsläppen som skadar vår hälsa, vår närmiljö och klimatet, säger Michelle Ekman, fordonsgasansvarig vid Energigas Sverige.
Gas ger betydligt lägre utsläpp av koldioxid, partiklar och kväveoxider jämfört med bensin och diesel. Andelen förnybar gas har ökat stadigt och sedan 2006 utgör biogasen mer än 50 procent av all fordonsgas.
Källa: Energigas Sverige

logo
Redaktionen