Nyhet

Viktiga frågor för däckfackhandeln under Automässan

Sedan kravet på vinterdäck infördes har däckbranschen blivit allt hetare. Det har inneburit ökad konkurrens och stora investeringar såväl bland däckfackhandeln som hos bilverkstäder. På Automässan kommer hanteringslinjer, lyft och förvaringsutrustning att visas av utställarna.
Men det kommer även att ges utrymmen för branschsammankomster och debatt under mässdagarna i januari.
– Den stora frågan för oss i däckbranschen är konsekvenserna av Trafikverkets kategoriska arbete mot dubbdäcket. Man har bland annat fått regeringen att tillåta kommunerna att förbjuda dubbdäck. Enligt vår mening ligger deras intresse i att hålla nere vägslitaget, kostnaden för asfalt, och ingenting annat. Vår och näringslivets ståndpunkt är att bilägaren ska fritt få välja vilket vinterdäck han eller hon vill ha – dubbat eller odubbat, förklarar Anders Karpesjö, vd, Däckspecialisternas Riksförbund, DRF, som företräder däckfackhandeln.
– Vårt mål är att riksdagen ska stifta en heltäckande däcklag, fortsätter han.
En annan fråga som varit ”het” i branschen, enligt Karpesjö, är Arbetsmiljöverkets inspektioner av däckverkstäder. Framför allt har inspektörerna tittat på ergonomin i en däckverkstad ur ett belastningsperspektiv.
– DRFs bedömning av slutrapporten är att företagen totalt sett sköter sig bra. Sedan finns det även bra tips på förbättringar i rapporten, säger Anders Karpesjö.
En tredje fråga för branschen är servicearbete på väg, så kallad break down. I nära samarbete med bland annat landets bilbärgare, Volvo och Scania sker en dialog med Arbetsmiljöverket, Trafikverket och Transportstyrelsen avseende riktlinjer; ljus, skyltning, avspärrning etc.
– Det har börjat lossna, avslutar Anders Karpesjö på DRF.
Automässan

logo
Redaktionen