Produktnyheter

Nya kapslade slangupprullare

Eurolube lanserar en ny kapslad slangupprullare för sitt nyligen utökade professionella linje av flödeshantering för fordons-och industritillämpningar.
Enligt Eurolube ger den nya kapslade slangupprullare fördelar med…
…Unik design med kullager
…Den exklusiva designen ger optimal drift i all byggform, som vägg, tak, golv eller tank.
…Breda vätskekombinationer: olja, diesel, fett, luft, vatten, glykol, spolarvätska etc.
www.eurolube.com

logo
Redaktionen