Nyhet

Utvecklar hybridteknologi tillsammans

Sedan 2006 har samarbetet mellan BMW och PSA varit mycket fruktbart och resulterat i närmare 2 miljoner tillverkade bensinmotorer. Norbert Reithofer på BMW AG och PSA Peugeot Citroëns koncern-vd, Phillipe Varin, har undertecknat ännu ett samarbetsavtal. Nästa gemensamma projekt är att utveckla och tillverka hybridkomponenter för framhjulsdrivna fordon.
I början av 2010 undertecknade de båda koncerncheferna ett avtal om gemensam utveckling av ännu en fyrcylindrig bensinmotor som uppfyller de framtida Euro 6 normerna. I samband med avtalet kommunicerade de båda koncerncheferna att de var mycket positiva till givande samarbeten på fler områden.
Samarbetsavtalet, handlar om gemensam utveckling av hybridsystem för framhjulsdrivna fordon och gemensam tillverkning av dessa. Genom att samordna inköpen av komponenter kan de båda biltillverkarna dra nytta av stordriftsfördelar, vilket i slutändan gynnar konsumenterna. Det kommer också innebära att vitala nyckelkomponenter för elektrifieringen i bilarna standardiseras.
– Vi är glada över att bredda och fördjupa vårt samarbete med BMW Group eftersom det har varit mycket framgångsrikt hittills. Genom att slå samman vår och BMWs expertis inom hybridteknologi får vi en avgörande konkurrensfördel, konstaterar Philippe Varin.
– Det här samarbetet kommer att bidra till att elektrifieringen i bilarna får en mer rimlig kostnadsstruktur, säger Norbert Reithofer. Det är ytterligare ett steg mot en hållbar mobilitet i framtiden.

logo
Redaktionen