Kortnyheter

Ingen särskild transportminister

Det blev ingen särskild transportminister, vilket Sveriges Åkeriföretag önskat. Men vd Johan Lindström välkomnar att den nye infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd ”slipper” IT-frågorna.

– Det är bra att de ändå lyssnat på våra synpunkter att den förra infrastrukturministern Åsa Torstensson hade för många frågor att hantera, säger Johan Lindström, vd i Sveriges Åkeriföretag.

Valet av Moderate Catharina Elmsäter-Svärd till ny infrastrukturminister tycker han låter spännande.

– Hon är ett oprövat kort för oss, men varför inte? Vi hoppas­ på en bra dialog och en insikt om och förståelse för åkerinäringens stora betydelse för Sverige, säger Johan Lindström. Vi har ett gemensamt arbete framför oss att skapa förutsättningar för en vital och konkurrenskraftig, hållbar svensk åkerinäring.

logo
Redaktionen