Nyhet

EasyPark Telefonparkering lanseras i Danderyds kommun

EasyPark och Danderyds kommun lanserar tjänsten telefonparkering. Tjänsten, som ger medborgarna möjlighet till smidig och rättvis efterskottsbetalning, är nu etablerad i de flesta avgiftsbelagda kommuner i landet. Genom EasyPark startar bilisten enkelt parkeringen via mobiltelefonen. Möjligheten när man parkerar med mobilen är att på förhand definiera sluttid alternativt erhålls en påminnelse via SMS. EasyParks tjänst omfattar idag flexibla betalformer mot både kontokort (alla på marknaden förekommande, såsom bensinkort, VISA och MasterCard) samt faktura.
EasyParks tjänst är tillgänglig för såväl privatpersoner som företag. Tjänsten möjliggör att parkeringskostnader samlas för hela enheter, samfaktureras och sedan kostnadsförs enligt den struktur företaget definierat. För den anställde innebär detta en ökad frihet att koncentrera sig på kund och inte behöva spilla tid på att oroa sig för parkeringsbetalning eller p-böter. Den tunga administrationen med att efterbearbeta de anställdas parkeringsutlägg försvinner på detta sätt helt, samtidigt som företaget får en mycket effektiv överblick över relaterade parkeringskostnader.
Hantering av parkeringsavgifter via P-automater är i dagsläget mycket kostsamt för landets kommuner. Denna kostnad förväntas fortsätta stiga över tid då ökade krav på säkerhet vid betalningsögonblicket gör hanteringen allt dyrare. EasyPark är den virtuella P-automaten, vilket innebär betydligt lägre kostnad för kommunen samtidigt som service mot medborgaren utökas.
– Vi har upplevt en positiv efterfrågan från medborgarna. Etableringen av EasyPark telefonparkering i Danderyd innebär en utökad service så vi på detta sätt kan erbjuda medborgarna smidig och rättvis efterskottsbetalning, säger Helene Salminen, Danderyds kommun.
– Det är väldigt trevligt att ta detta steg med Danderyds kommun, något vi varmt välkomnar då vi känt en stark efterfrågan från marknaden. I och med samarbetet med Danderyd förstärks EasyParks täckning för Storstockholm där Solna Stad nu är den enda avgiftsbelagda närkommun som återstår, säger Anders Bäck, vd på EasyPark AB.

logo
Redaktionen