Produktnyheter

Nästa steg i jakten på framtidens elbilsteknik

Med forskningsstöd från Statens Energimyndighet påbörjas utvecklingen av en bränslecell som kan ge en elbil ökad räckvidd utan koldioxidutsläpp. Målet är att ha två prototyper baserade på Volvo C30 DRIVe Electric färdiga för tester ute i trafiken under 2012.
– Detta är en spännande förlängning av vår stora satsning på elektrifiering. Batteriernas kostnad och storlek innebär fortfarande att rena elbilar har en förhållandevis begränsad räckvidd. Bränsleceller kan vara ett sätt att öka körsträckan mellan batteriladdningarna. Projektet ger oss dessutom ökad kunskap om bränsleceller och vätgas, säger Volvo Personvagnars vd Stefan Jacoby.
I det aktuella projektet samarbetar Volvo Personvagnar med företaget Powercell Sweden AB. I första steget genomförs en förstudie av en så kallad Range Extender, som består av en bränslecell med reformer.
Reformerns uppgift är att bryta ner ett flytande bränsle, i det här fallet bensin, och bilda vätgas. I bränslecellen omvandlas vätgasen till elektrisk energi som driver bilens elmotor.
Processen genererar elektrisk energi helt utan utsläpp av koloxid (CO), kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och partiklar. Tack vare den höga verkningsgraden är utsläppen av den kvarvarande komponenten, koldioxid (CO2) kraftigt minskad, jämfört med ett konventionellt fordon. Slutprodukten är bara el, vatten samt en mindre mängd koldioxid.
Tekniken kan anpassas så att även förnyelsebara bränslen kan användas.
Väsentligt ökad körsträcka
Tekniken beräknas öka elbilens räckvidd med upp till 25 mil – utöver den körsträcka som bilens batteripaket ger. Inom bränslecellsindustrin förväntas tekniken stegvis bli allt mer kostnadseffektiv genom tekniska förändringar samt storskalighetseffekter.
I nästa steg, förusatt fortsatt stöd från Energimyndigheten, kommer Volvo Personvagnar och Powercell att ta fram två testbilar som baseras på dagens Volvo C30 DRIVe Electric. Bilarna börjar testas under 2012.
– Vi har precis tagit de första stegen och det är naturligtvis för tidigt att tala om en marknadsintroduktion av elbilar med Range Extenders. Det industriella beslutet kommer när vi har lärt oss mer om bränsleceller och dess möjligheter, säger Stefan Jacoby.
Volvo Personbilar Sverige. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående varning ändra färger, specifikationer, tillbehör, material och modeller.

logo
Redaktionen