Produktnyheter

Eurolube introducerar en ny bränsletömmare

Eurolube introducerar en ny bränsletömmare för bensin och E85. Den nya bränsletömmare har ett flertal användningsområden:
• Tömning av tanken i fordon vid reparation.
• Tömning av tanken vid skrotning av fordon.
• Vid bensinstationer om en kund tankat fel bränsle.
• Återföring av bränsle från behållare till tank.
Bränsletömmaren är utrustad med en tryckluftsdriven tömnings-/återföringspump med funktion för bortföring av bensinångor.
Bränsletömmaren är certfierad enligt maskindirektivet 2006/42/EC, samt ATEX-direktivet 94/9/EC.
http://www.eurolube.com/

logo
Redaktionen