Produktnyheter

Lamellrondeller för lättare slipning

Vulcan är ett nytt sortiment lamellrondeller som lanseras av slipmaterialtillverkaren Norton. De nya lamellrondellerna ger förbättrade egenskaper vid lättare slipning av metall.
Lamellrondellerna, som har beteckningen Vulcan, är uppbyggda av slipdukslameller som består av en mycket kraftig bomullsduk som belagts med slipmedel av zirkon-aluminiumoxid. Den kraftiga ryggen gör lamellrondellen mycket motståndskraftig mot nedslitning och söndertrasning vilket ger rondellen lång livslängd enligt tillverkaren. Slipmedlet som används är avsett för bearbetning av järn, stål och rostfritt och ger hög avverkning på kort tid.
De nya Vulcan-rondellerna är speciellt avsedda för allmän slipning med snabb och hög avverkning samt gradning på järn, stål och rostfritt. Jämfört med konventionella lamellrondeller ger de snabbare och följsammare slipning. De finns med stödplatta av glasfiber i dimensionerna 115, 125, och 180 mm och är avsedda för användning i vinkelslipmaskiner med medium – låg effekt. Lamellrondellerna finns i både konvex och plan form i kornstorlekarna 40, 60, 80 och 120. 
www.saint-gobain-abrasives.com

logo
Redaktionen