Kortnyheter

Fri nedladdning

Nyligen lanserades en ny, flexiblare och mer användarvänlig version av Volvo Lastvagnars webbaserade system för transportinformation, Dynafleet. Nu följer Volvo Lastvagnar i Sverige upp detta med att bjuda på ett års fri test av det nya paketet för automatisk webbaserad nedladdning av digital färdskrivare i alla nya Volvo FH, FH16 och FMX.

Nya Dynafleet omfattar fyra tjänster: rapporter (med till exempel miljörapporter och bränsleuppföljning), positionering (kartor, positionsbestämning och rutthistorik), meddelanden (textmeddelanden mellan förare och kontor) samt automatisk nedladdning av digital färdskrivare (lagstadgad dokumentation av kör- och vilotider).

– Eftersom nedladdning av digital färdskrivare är ett lagkrav vill vi erbjuda våra kunder att gratis pröva på den automatiska tjänsten i ett år, säger Stig-Inge Blennow, ansvarig för Dynafleet på Volvo Lastvagnar i Sverige. Vi tror att detta även ökar intresset för våra övriga tre erbjudanden, men framför allt att det löser ett för förarna och åkerierna väsentligt behov.