Produktnyheter

Volvo XC60 får Pedestrian Detection

Från och med slutet av november 2010 kan Volvo XC60 utrustas med den nya säkerhetstekniken Pedestrian Detection med full autobroms.
På samma gång får XC60 det nya infotainment system som introducerats i Volvo S60 och V60. All information presenteras på en fem- eller sjutums färgskärm i mittkonsolens överdel.
Tekniken, Pedestrian Detection, är en supportfunktion som hjälper föraren att upptäcka farliga situationer och som aktivt kan bidra till att undvika mardrömsscenariot att köra på en fotgängare. Fotgängarolyckor inträffar dagligen i det allt intensivare trafikmiljöerna. Till exempel är 16 procent av alla som dödas i trafiken i Sverige fotgängare. Motsvarande siffra för USA är 11 procent, Tyskland ligger på 13 procent och i Kina är andelen så hög som upp till 25 procent.
Först varning, sen fullbroms
Pedestrian Detection med full autobroms använder radar och kamera för att hålla koll på fotgängare framför bilen. I första hand ska den inledande varningen uppmärksamma föraren så att denne själv kan bromsa eller styra undan. Reagerar inte föraren på varningen bromsar bilen automatiskt med full kraft ögonblicket innan kollisionen blir oundviklig. Vid automatisk bromsning kan krocken i vissa situationer undvikas i hastigheter upp till 35 km/h.
Om alla bilar hade Pedestrian Detection med full autobroms beräknas antalet fotgängare som dödas kunna minska med mer än 20 procent. Motsvarande siffra för allvarligt skadade är närmare 30 procent. I tre fall av tio skulle påkörningen kunna undvikas helt och hållet. Pedestrian Detection med full autobroms har samma begränsningar som det mänskliga ögat och har liksom vi själva nedsatt ”syn” i vissa lägen, t ex i mörker och dåligt väder.
Kollisionsvarningstekniken är också programmerad för att reagera på framförvarande bilar som står stilla eller rör sig i samma riktning som den egna bilen.

logo
Redaktionen