Produktnyheter

Lönsam supertand

En ny metod förlänger livslängden på tänderna i de stora grävskopor som används i gruvdagbrott världen över. Lösningen utnyttjar höghållfast slitstål och minskar livscykelkostnaderna med minst 30 procent, samtidigt som servicetiderna kortas. Tekniken har börjat användas med framgång i Australien och Blupoint PTY Ltd har nominerats till Swedish Steel Prize 2010 för sin metod.

Grävskoporna som används i gruvdagbrotten lyfter upp till 100 ton bergmassor i ett enda skoptag. Slitaget är stort och värst utsatta är skopans tänder. Livslängden är tre dygn vid normal drift. Därefter måste de bytas mot nya.

www.ssab.com

logo
Redaktionen