Kortnyheter

Få hjälp att starta åkeriföretag

Bristen på förare inom åkeri­branschen är ett stort samhällsproblem samtidigt som rekryteringsbasen är liten och pensionsavgångarna stora. För att förhindra att åkeribranschen drabbas av stora rekryteringsproblem inom en snar framtid startar AkkaFrakt nu ett traineeprogram, AkkaTrainee.

Syftet med AkkaTrainee är att anställa ungdomar med målet att dessa inom fyra år ska driva lönsamma åkeriföretag. AkkaTrainee sker i samarbete med Scania, Volvo, DSV och Sveriges Åkeriföretag. Under 2011 kommer alltså­ fem unga tjejer och killar att ­anställas efter en rekryteringsprocess. Målet är att varje person inom fyra år har ett eget åkeri, fordon­ med kunduppdrag, kunskaper i att driva ett lönsamt åkeriföretag, samt god förståelse för framtidens möjligheter och krav rörande ny teknik och miljö.­ De nya entreprenörerna kommer inte att lida brist på uppdrag.
– Utan transporter kommer flödet av varor till butiker och gods till och från industrierna att avstanna. Vi är en viktig livsnerv helt enkelt. Därför är det angeläget att ta fram lösningar som kan bidra till att rekrytera och utveckla framtidens ledare inom branschen, säger Johan Borglin, vd AkkaFrakt.
– Äntligen är det någon som konkret tar tag i att lösa framtidens brist på yrkesförare och ledare inom åkerinäringen, säger­ Per-Allan Persson, Trucking Manager Continental Countries, DSV Road AB.