Produktnyheter

By-pass oljerening

Med en effektiv by-pass oljerening under pågående drift kan du förlänga oljebytesintervallen i hydraulsystem och motorer och med ren olja minskar kostnaderna för driftstörningar och stillestånd.

Ett standard-oljefilter måste vara så grovt, att det endast klarar att filtrera bort partiklar som är större än 30-40 mikron, eftersom oljan ska kunna passera med mycket högt flöde, ofta 200-300 l/min.

By-passfilter arbetar med en annorlunda princip: filtret monteras som en sidoström till det ordinarie systemet och endast cirka 1 l olja/min passerar genom by-passfiltret, för att därefter ledas tillbaka till tanken. Med tiden kommer all olja i systemet att ha passerat igenom filtret och blivit renad.

www.lyom.com

logo
Redaktionen