Produktnyheter

Stark fordonsmarknad i november

– Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att det är bra fart i den svenska ekonomin och att den goda bilkonjunkturen i Sverige rullar på med oförändrad styrka, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
– För att inte bryta den positiva trenden på bilmarknaden är det hög tid att politikerna äntligen lämnar klara besked om vilka regler som kommer att gälla efter 2011 på den betydelsefulla tjänstebilsmarknaden, säger Bertil Moldén.
– Sverige toppar listan över länder i Europa där registreringarna av lätta lastbilar ökat mest hittills i år. Den starka svenska konjunkturen har bidragit till den positiva utvecklingen. Införandet av rot och rutavdraget har dessutom medfört en ökad aktivitet bland hantverkare och småföretagare vilket ökat efterfrågan på lätta lastbilar, säger Bertil Moldén.

Kraftig ökning för personbilar och lätta lastbilar – även tunga lastbilar ökar
Under november registrerades 26 752 nya personbilar, vilket är en ökning med 32,9 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-november, har registreringarna ökat med 34,0 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 29,7 % under november till 3 994. Hittills i år har lastbils-registreringarna ökat med 29,0 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i november med 30,6 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 28,8 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 37,8 % och tunga lastbilar har minskat med 14,9 %.
Ökad miljöbilsandel i november
Antalet registreringar av miljöbilar ökade under november med 56,1% och uppgick till 11 584. Andelen miljöbilar i november var 43,3%. Det kan jämföras med en andel på 36,9 % i november förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 39,4 %, jämfört med 38,3 % samma period förra året.
54,2 procent dieslar i november
Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 66,8 % i november. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 54,2 %. November förra året var dieselandelen 43,2 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 50,3 % jämfört med 40,4% samma period förra året.
Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under november med 99,9 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 96,3 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 44,3 % i november i år jämfört med 30,0 % november förra året.

logo
Redaktionen